Szkoła Narama
 
Kliknij w grafikę i zobacz stronę  Szkoły Podstawowej w Naramie w nowej karcie.
 
Kronika Szkolna Szkoły Powszechnej w Naramie, z lat 1922-1957 z uzupełnieniem do dziś.
Kronika Szkoły Powszechnej w Naramie, którą przepisałem z rękopisu i udostępniam, znajduje się w rękach prywatnych. Jej kopia dotarła do mnie przez ręce p. Adama Miskę kustosza Muzeum Regionalnego w Iwanowicach. Po zapoznaniu się z nią stwierdziłem, że chociaż zapisy uzewnętrznają osobisty i subiektywny punkt widzenia (także politycznego) dokonującego w danym momencie wpisu, to jednak zawarte informacje dotyczące wydarzeń historycznych, zdarzeń ważnych dla wsi i szkoły nakazują, aby tę Kronikę opublikować.
==>> czytaj dalej


Tak, tak … to ta Michalina …
W Kronice, we wpisie dotyczącym roku szkolnego 1939/49 jest następujący wpis, że nauczycielem w Naramie „został mianowany z dniem 9 lutego 1940 roku Pan Jan Braun, nauczyciel z Łodzi”
Jan Tymoteusz Braun przed wojną był kierownikiem szkoły w Łodzi, a jego żona Anna prowadziła dom. Mieli synów Andrzeja i Jana oraz córkę Michalinę. Niemcy wysiedlili z mieszkania całą rodzinę i wywieźli do Krakowa, do Generalnego Gubernatorstwa. Po jakimś czasie Jan Braun został skierowany do Naramy aby objąć stanowisko nauczyciela.  ==>> czytaj dalej

.
.
.