Narama Sołtys i Rada Sołecka
 
Sołtys:
p.Gwidon Winiarski
tel. 601-827-044

Rada Sołecka:
Łukasz Kurowski
Wiesława Molenda
Przemysław Nogieć
Andrzej Tomczyk
Andrzej Wywiał

Radny Rady Gminy:
Paweł Wywiał

Zobacz fanpage
 sołectwa Narama
w nowej karcie.
Więcej materiałów na temat Sołtysa i Rady Sołeckiej opublikujemy po udostępnieniu ich przez p. Sołtysa.