Okazjonalnik Naramski 28.01.2023
 
"Okazjonalnik Naramski, który stanowił materiał pomocniczy do prezentacji podczas spotkania kolędniczego w Naramie 28 stycznia 2023 roku. Okazjonalnik zawiera chronologicznie ułożone zapiski wydarzeń historycznych jakie mały miejsce w Naramie od czasów wczesnego ¶redniowiecza aż do dnia dzisiejszego, a także opisuj±cy różne naramskie ciekawostki.Ponieważ okazjonalnik wzbudził duże zainteresowanie postanowili¶my wykonać dodatkowe jego egzemlarze, które zostan± dostarczone mieszkańcom Naramy do skrzynek pocztowych. "Okazjonalnik" można sobie również wydrukować samodzielnie poprzez kliknięcie poniższego linku i pobranie pliku .pdf. Ponieważ w trakcie spotkania dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane za po¶rednictwem rzutnika fotografie historycznego naramskiego kosciółka rozważamy udostępnienie ich w formie drukowanej również poprzez przygotowanie kolejnego wydawnictwa okazjonalnego.

"Okazjonalnik Naramski",
Otwórz plik pdf i ... drukuj