Narama Ochotnicza Straż Pożarna
 
 W dniu 02.06.2021r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie za rok poprzedni, oraz został wybrany nowy

Zarząd OSP Narama.
Prezes - Andrzej Wywiał, s. Tadeusza
Naczelnik - Łukasz Kurowski
Zastępca Prezes - Jerzy Kluzek
Zastępca Naczelnik - Mateusz Rosa
Sekretarz - Dominika Wywiał
Skarbnik - Paweł Wywiał
Gospodarz - Dorota Kurowska
Kronikarz - Karolina Rosa
Członek Zarządu- Daniel Bednarczyk

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Andrzej Wywiał, s.  Stanisława
Sekretarz - Zdzisław Walczak
Członek - Piotr Bednarczyk
W 1926 roku w Naramie powstała Straż Ogniowa. Głównym celem było zapewnienie ochrony mieszkańcom w razie pożarów. Wieś była drewniana i gęsto zabudowana, więc ochrona przed ogniem była niezbędna. W latach następnych wybudowano remizę strażacką. W 1928 roku roku straż pożarna okazała się niezbędna. Właśnie w tym roku wybuchł wielki pożar, który praktycznie strawił całą, gęsto zabudowaną wieś. W latach 80/90-tych została rozbudowana, zakupiono samochód pożarniczy i wyposażenie. Natomiast w 2021 r. – w wyniku spięcia finansowego Gminy, samorządu wojewódzkiego, administracji państwowej, PSP, środków własnych i darowizna dokonano zakupu nowego średniego wozu strażackiego dla OSP.  W grudniu 2021r. roku OSP Narama wchodzi do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
Poniżej fotografie z obchodów 95 rocznicy powstania OSP i poświęcenia Samochodu strażackiego, który przy poświęceniu otrzymał miano "Wincenty".
Zobacz fanpage
 OSP Narama
w nowej karcie.
Więcej materiałów na temat
OSP-KSRG opublikujemy
po udostępnieniu ich przez
Zarząd Jednostki.