Kronika czyli co mieszkaniec Nramy wiedzieć powinien
 
 
 

Rys historyczny Naramy
(czyli, co każdy mieszkaniec  - i nie tylko - wiedzieć powinien)

- Wprowadzenie -
Strony: 0  1  2   3  4  5   6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17

Około dziesięciu kilometrów od granic Krakowa leży miejscowość Narama. W ostatnich latach wieś bardzo szybko się rozbudowuje, przybywa coraz więcej nowych mieszkańców więc straciła już swój pierwotny, rolniczy charakter.  Powstające nowe domy i osiedla, wprowadzenie z konieczności nazw ulic, powodują, że miejscowość coraz bardziej staje się osadą typu miejskiego i przemienia w faktyczne przedmieście Krakowa.

Następuje nieuchronne przemieszanie starych rodów naramskich z nowymi mieszkańcami, którzy w większości integrują się i wtapiają w lokalną wspólnotę, tworząc nową jakość społeczną, w której osobista znajomość z każdym członkiem wspólnoty staje się praktycznie niemożliwa, więc zastępuje ją odwołanie się do wspólnego emocjonalnego kodu i symboliki. Jednym z takich symboli jest herb miejscowości, który jest znakiem i wyróżnikiem, pod którym łączy się i występuje konkretna wspólnota mieszkańców.

Dziś, prawie wszystkie miejscowości; mniejsze i większe; szukają swoich początków i tożsamości. Odwołują się do swojej historii i tradycji. Podobnie czyni Narama, która przecież ma długą i bogatą historię.

Obecną społeczność Naramy współtworzą trzy grupy mieszkańców, które – według podkrakowskiej, ludowej tradycji - można określić jako „pnioki”, „krzoki” i „ptoki”. „Pnioki” to ci, których rodziny mieszkają w miejscowości od pokoleń, są od dawna na trwale wpisani w naramski pejzaż. „Krzoki” to ludzie, którzy już wybrali i okrzepli. Tu się tu osiedlili, pobudowali domy, założyli firmy, posłali dzieci do szkół, na stałe związali się z Naramą, zintegrowali się ze społecznością wsi i aktywne wspomagają jej rozwój. Natomiast „ptoki”, to ci, którzy w Naramie są jakby przelotem, jeszcze nie zdecydowali, czy tu chcą zostać na stałe, stoją z boku i czekają, nie nawiązują bliższych kontaktów z innymi członkami społeczności.

Czy istnieje coś, co może te trzy grupy połączyć? Wydaje się, że wzajemny szacunek i poważanie oraz wspólne pielęgnowanie bogatej historii i tradycji Naramy, które są spoiwem łączącym „pnioki”, „krzoki” i „ptoki”: stare naramskie rody, z nowymi mieszkańcami, którzy w Naramie już znaleźli lub jeszcze szukają swojego miejsca na ziemi. Którzy chcą być, którzy już są lub będą pełnoprawnymi członkami naramskiej wspólnoty, nie tylko z racji zamieszkania, ale wspólnoty celów i dążeń.

Myślę, że warto pochylić się przez chwilę nad historią i współczesnością miejsca, które ma swój klimat i urokliwość.

Dlatego też, oprócz podstawowych, jak najbardziej współczesnych informacji przygotowaliśmy również historyczną opowieść, począwszy od czasów prehistorycznych, o naszej Małej Ojczyźnie, naszym miejscu na Ziemi zwanym dziś Narama.  Można się z nią zapoznać przechodząc do następnej i kolejnych stron.


 
Strony: 0  1  2   3  4  5   6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17

.