Spis pełnoletnich mieszkańców Naramy w 1946 roku
(w związku z tzw. Referendum Ludowym).Celem niniejszego opracowania nie jest rozstrząsanie problemów z brutalnie sfałszowanym tzw. Referendum ludowym przeprowadzonym w Polsce 30 czerwca 1946 roku. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sporządzonej z tej okazji listy pełnoletnich mieszkańców Naramy w 1946 roku. Jest to ważne, ponieważ II Wojna Światowa zabrała blisko 6 milionów obywateli Polski, w tym mieszkańców Naramy. Spis ten jest faktycznie pierwszym po wojnie i dlatego tak ważnym.

Myślę, że wielu dzisiejszych mieszkańców Naramy zapewne odnajdzie w tym spisie swoich pradziadków i prababcie czy dziadków, babcie czy rodziców, a może i swoich sąsiadów. Warto przesledzic te listę.

Zgodnie z obowiazujacym prawem dot. RODO, zamazane zostały dane osób, które nie ukończyły 100 lat (w dacie udostępnienia ich danych z archiwum).

Dla ciekawych : to tzw. Głosowanie ludowe zostało przeprowadzone w oparciu o ustawy: o głosowaniu ludowym uchwaloną przez Krajową Radę Narodową 27 kwietnia 1946 (określającą treść pytań referendalnych i termin głosowania) i ustawę o przeprowadzeniu głosowania ludowego (określającą ordynację głosowania) uchwaloną przez KRN 28 kwietnia 1946. Ustawę o głosowaniu ludowym przyjęto jednogłośnie (głosowało za nią również Polskie Stronnictwo Ludowe). Ustawa o przeprowadzeniu głosowania ludowego została uchwalona przy sprzeciwie posłów PSL, wobec odmowy wprowadzenia przez PPR i partie satelickie zasady obowiązkowego uczestnictwa w komisjach wyborczych wszystkich szczebli po jednym przedstawicielu każdej legalnie działającej partii politycznej (co miało zapobiec fałszerstwom przy obliczaniu głosów. Więcej na ten temat można przeczytać w wielu opracowaniach naukowych i popularnonaukowych np. w wikipedii, gdzie zainteresowanych odsyłam ==>> "Referendum w Polsce w 1946 roku".

Zbigniew Grzyb
PS. Dziękuję Archiwum Państwowemu w Krakowie za możliwość skorzystania z ich zasobów, bez których praktycznie niemożliwe byłoby napisanie tej informacji.

Poniżej skany dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym w Krakowie.© 2023 narama.pl
RODO: Strona prowadzona przez osobę fizyczną.