Akt darowizny folwarku Narama na rzecz Zakonu Karmelitów w Krakowie w 1619 roku
 

 
Treść zapisu z 6.07.1619* roku donacji przez Pawła Żydowskiego połowy folwarku Narama na rzecz Zakonu OO Karmelitów Trzewiczkowych w Krakowie.

Do poniższego dokumentu został dołączony bardzo szczegółowy opis przedmiotu darowizny.
Opis zostanie omówiony w jednym z kolejnych esejów poświeconych Naramie.
*"Działo się w Krakowie w Sobottę bliżsą po Nawiedzeniu Panny Mariey Roku Pańskiem Tysiąc Seśćsetnego dziewiętnastego". Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (trad. Matki Bożej Jagodnej) do 1969 obchodzone było w Kościele katolickim 2 lipca (od 1969 31 maja). W 1619 roku 2 lipca był we wtorek, czyli sobota wypadała na dzień 6 lipca.

powrót do indexu opracowań historycznych