Data donacji folwarku Narama na rzecz klasztorów i data śmierci donatora ustalona
 

<
 
Data donacji folwarku Narama na rzecz klasztorów i data śmierci donatora Pawła Żydowskiego została ustalona.


Zauważyłem, że jest problem z odczytaniem dokumentu sprzed paruset lat, mimo, że jest on w języku polskim. Niestety dokumenty pisane po łacinie są jeszcze bardziej trudne do odczytania, ale jeżeli chce się coś rzetelnie zbadać, to trzeba poświęcić sporo czasu.
Te fragmenty dokumentu, które Państwu zaprezentowałem są niezwykle ważne dla historii Naramy, zwłaszcza dla historii naramskiego Kościoła. Pozyskałem też inne dokumenty, które informują o tym w jaki sposób Paweł Żydowski wszedł w posiadanie części Naramy oraz, że - oprócz niego - fundatorami donacji dla krakowskich zakonów byli również Narębscy. Ale o tym już będzie w esejach poświęconych historii miejscowości.
Oto treść wpisów, w załączonych fragmentach starodawnego dokumentu drukowanymi literami uczyniona.
"(…) W tymże roku 1619 i tego dnia nastąpiło inne dicte (tu: oświadczenie, porozumienie), stanęła intercyza między JW. Panem Pawłem Żydowskim i Konwentem in his punkta:
1. Żeby zapisów uczynionych przez Żydowskiego otrzymał konwent a Loci. Ordinario,
2. Kaplica przez pomienionego i Jego staraniem wystawiona mutuis expensis zakończona była.
3. Żeby w każde Święto w tejże kaplicy nabożeństwo przez naszych księży odprawiane było.
4. Iż tej fundacji nasi nikomu nie ustapią, ale w tym woli Jego petuio dalyc czynić będą.
5. Wolne tam Jmosci pomieszkanie i zboża wymłócenie.
6. Po śmierci jego, żeby Ciało uczciwie też w tejże kaplicy przez Ojców naszych pochowane było.

Któraż intercyza w tymże roku i tegoż dnia w grodzie krakowskim roborowana była.
(…)
W roku 1625 tenże JW. Pan Żydowski z tym się pożegnał światem tu w Krakowie. Ciało Jego do tyże Naremby zawiezione i w kościele od niego ufundowanym uczciwie pochowane było. Jako świadczy inskrypcyja nad grobem jego kamiennym. Tu leży urodzony Pan Paweł Żydowski, który ten kościół fundował. Umarł Roku P. 1625. Herb (owe) róże trzy, z obu stron litery dwie P.Ż.
Kościół fundowany Roku Pańskiego 1617 konsekrowany zaś Roku 1654 mensis Junij Die 14 (miesiąc czerwiec dzień 14) (…)"


Zbigniew Grzyb

powrót do indexu opracowań historycznych