Andrzej Połukopek Naramski zapisał swej żonie Annie 50 grzywien posagu i 50 grzywien wiana na połowie Naramy.
 
 
Poświadczenie,
że Andrzej Połukopek Naramski zapisał swej żonie Annie
50 grzywien posagu i 50 grzywien wiana na połowie Naramy.

 kliknij na dokument i powiększ
Kliknij na dokument i powiększ lub kliknij ==> TUTAJ

Dokument przechowywany w Archiwum Prowincji Dominikanów  w Krakowie
 
W dokumencie z 17 marca 1477 Jan Bohun z Donosów sędzia i Jan z Pielgrzymowic podsędek ziemscy krakowscy poświadczają, że w aktach sądu ziemskiego z czasów ich poprzedników, Bartosza [Obulca] z Gór sędziego i Piotra z Cikowic podsędka ziemskich krakowskich znajduje się wpis z daty: Kraków, 3 października 1447 r., w którym Andrzej Połukopek dziedzic z Naramy zeznał, że zapisał swej żonie Annie, córce Tomasza Pszonki z Więcławic,50 grzywien monety krakowskiej posagu i 50 grzywien wiana na połowie swych dóbr dziedzicznych w Naramie.


Forma dokumentu: karta; rękopis; pergamin; wymiary: 228 x 117 + 20;stan: dostateczny; Sygnatura dawna: DokKr 159; Kaczmarczyk 171; Postać kancelaryjna: oryginał; Język: łaciński, ; Pieczęcie:pieczęcie wystawców odciśnięte w wosku, w miseczkach z wosku naturalnego, przywieszone na pergaminowych paskach, bardzo słabo czytelne i mocno zabrudzone, z uszkodzonym wizerunkiem napieczętnym drugiej pieczęci i uszkodzonymi miseczkamiochronnymi; Liczba pieczęci: 2

Dokument wystawiony na podstawie zapiski z księgi ziemskiej krakowskiej przechowywanej w Archiwum Narodowym w Krakowie,sygn. 29/1/0/1.1/13 s. 124 nr 500; Edycja: Kodeks dyplom. Małop., t. 5, nr 125

 
powrót do indexu opracowań historycznych